the online database of Japanese ghosts and monsters

Category: kami

Suzaku

Seiryū

Yatagarasu

Amemasu

Uwabami

Akkorokamui

Shōki

Sutoku Tennō

Sugawara no Michizane

Tatarigami

Hitobashira

Ashura