the online database of Japanese ghosts and monsters

Category: Patreon

Akugyo

Tenko

Nojukubi

Shinigami

Nogitsune

Shio no Chōjirō

Hinoenma

Hajikkaki

Suppon no yūrei

Niwatori no sō

Suzuhiko hime

Yama orabi