the online database of Japanese ghosts and monsters

Category: Tokyo

Ashiarai yashiki

Kuro bōzu

Oiwa

Daidarabotchi

Maneki neko

Gaki

Taira no Masakado

Tōfu kozō

Oitekebori

Kejōrō

Kamikiri

Hitotsume kozō