the online database of Japanese ghosts and monsters

Category: legendary person

Shichinin misaki

Hakuzōsu

Kohada Koheiji

Jigoku tayū

Kasane

Otsuyu

Oiwa

Okiku

Ono no Takamura

Abe no Seimei

Shōki

Sutoku Tennō