the online database of Japanese ghosts and monsters

Category: curse

Ichijama

Wara ningyō

Katashiro

Tatarimokke

Tatarigami

Ushi no koku mairi

Taira no Masakado

Hannya

Usutsuki warashi

Chōpirako