the online database of Japanese ghosts and monsters

Author: Matt

Hōsōgyo

Oi no bakemono

Mumashika

Kohada Koheiji

Jigoku tayū

Mekurabe

Yonaki ishi

Taki reiō

Tengubi

Tengu daoshi